Turvallisuusalan koulutus

”Tervetuloa kouluttautumaan! Minuun voit olla yhteydessä kaikissa turvallisuusalan koulutusasioissa. Yksityishenkilöt voivat ilmoittautua kursseille tämän sivun kautta. Yrityksiä ja yhteisöjä pyydän ilmoittamaan minulle koulutustarpeet sähköpostilla. Järjestämme pyynnöstä yrityksille ja yhteisöille myös tilauskoulutuksia jotka voidaan toteuttaa meidän tiloissamme tai yrityksen omissa tiloissa. Nähdään koulutuksessa!”

Hannu Vappula
Toimitusjohtaja,
Senior partner
Tel +358 10 271 3901
hannu.vappula@totalsec.fi

Katso avoimet koulutukset.

Total Koulutuspalveluilla koulutetaan turvallisuusalan osaajia! Kouluttajamme ovat kokeneita turvallisuusalan ammattilaisia, joilta löytyy lakisääteisten kouluttajalupien lisäksi aina ja poikkeuksetta oikeassa elämässä hankittua kokemusta turvallisuusalalta. Meillä et kuule vain miten asiat ovat teoriassa, tulet myös oppimaan mitä ne ovat käytännössä.

Järjestyksenvalvojan peruskurssi 40h

Järjestyksenvalvojan peruskurssi on edellytyksenä kun haet poliisilta hyväksyntää järjestyksenvalvojaksi.

Järjestyksenvalvojan peruskurssi on tarkoitettu kaikille 17-vuotta täyttäneille henkilöille. Kurssin hyväksytysti suoritettuaan täysi-ikäinen henkilö voi hakea järjestyksenvalvojakorttia, joka mahdollistaa työskentelyn järjestyksenvalvojana yleisötapahtumissa, ravintoloissa ja hotelleissa, matkustaja-aluksilla jne. Avoimilla kursseillamme koulutuskielenä on suomi. Järjestyksenvalvojan kurssimateriaali on suomeksi ja ruotsiksi. Järjestyksenvalvojakurssin kokeen voi suorittaa joko suomeksi tai ruotsiksi. Järjestyksenvalvojan peruskurssin voi suorittaa myös ulkomaalainen henkilö edellyttäen että hän pystyy suorittamaan järjestyksenvalvojakurssiin kuuluvan kokeen kotimaisella kielellä (Suomi tai Ruotsi). Järjestyksenvalvojan peruskurssi kestää 40 oppituntia.

Työllisty suoraan järjestyksenvalvojan peruskurssilta!

On tärkeää että saat koulutuksen lisäksi myös työkokemusta! Total Sec Oy takaa että halukkaille tarjotaan töitä vuoden kuluessa siitä kun olet suorittanut hyväksytysti järjestyksenvalvojan peruskurssin meillä. Halukkuutta kysytään viimeisenä kurssipäivänä kun olet saanut käsityksen siitä millaista järjestyksenvalvojan työ on. Edellytyksenä töiden tarjoamiselle on myös että poliisi on myöntänyt sinulle järjestyksenvalvojakortin. Takaamme lisäksi sen että tarjotuista töistä mitä vastaanotat, saat palkkaa vähintään järjestyksenvalvojan peruskurssimaksuasi vastaavan summan bruttona! Työllistymistakuu ei velvoita sinua mihinkään eikä synnytä työsopimussuhdetta. Sinun ei tarvitse vastaanottaa tarjottuja mahdollisuuksia työllistyä. Luonnollisesti Total Sec Oy ei ole, kieltäydyttyäsi tai jätettyäsi vastaamatta työtarjoukseen, velvollinen tarjoamaan sinulle enää töitä tämän takuun puitteissa. Eli siis reilu peli!

Järjestyksenvalvojan peruskurssi on mielenkiintoinen ja nopea "ammattikoulutus" joka avaa sinulle lisää ovia elämässäsi. Järjestyksenvalvojan työtehtävät voivat olla päätoimisia tai osa-aikaisia ja mahdollisuus työskennellä erilaisissa työympäristöissä pitää mielen virkeänä. Työskentely järjestyksenvalvojana on hyvä tapa hankkia lisäansioita esim. kesäisin tai opiskeluaikana. Järjestyksenvalvojan koulutuksesta voi olla hyötyä myös työnhaussa mihin tahansa ammattiin. Työnantaja valitsee mielellään kahdesta tasavertaisesta hakijasta sen, jolla on järjestyksenvalvojakortti: Järjestyksenvalvojakortti on poliisin myöntämä ja sen voi saada ainoastaan jos poliisi katsoo hakijan olevan rehellinen ja luotettava.

Siirry tämän kurssin avoimiin koulutuksiin.

Lue lisää koulutuksesta.

Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus 8h

Arvostettu Total Koulutuspalveluiden järjestyksenvalvojien kertauskoulutus.

Total koulutuspalveluiden järjestyksenvalvojan kertauskoulutus on mielenkiintoinen ja vuorovaikutteinen päivä kahvin ja hyvän seuran merkeissä! Ei kalvorallia ja tylsää yksinpuhelua vaan aikuisten ammattilaisten kertauspäivä. Järjestyksenvalvojien kertauskoulutuksemme on aidosti mielenkiintoinen elämyspäivä. Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus kestää kahdeksan oppituntia. Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus on tarkoitettu Sinulle, jolla on aikaisempi hyväksyminen järjestyksenvalvojaksi ja olet uusimassa sitä viimeistään 6 kk:n kuluessa hyväksymisen päättymisestä.

Siirry tämän kurssin avoimiin koulutuksiin.

Lue lisää koulutuksesta.

Vartijan työn perusteet 40h

Väliaikaiseksi vartijaksi pääset vartijan työt perusteet -kurssilla.

Vartijan työn perusteet- koulutuksesta saa perustiedot työskentelyyn turvallisuusalalla ja se antaa perusvalmiudet erilaisiin vartijan tehtäviin.

Vartijan koulutus alkaa vartijan työn perusteilla.

Vartijan työn perusteet on suunnattu alalle aikoville yksityishenkilöille. Vartijan työn perusteet suoritettuaan voi toimia neljä kuukautta vartiointiliikkeen palveluksessa väliaikaisena vartijana. Väliaikainen vartijakortti anotaan kotipaikan poliisilta. Koulutus soveltuu erinomaisesti yksityisten yritysten ja julkishallinnon palveluksessa oleville vartiointityötä tekeville tai alalle aikoville henkilöille sekä receptionisteille ja vahtimestareille. Vartijan työn perusteet- kurssille hakijoilta edellytetään nuhteetonta taustaa. Vartijan työn perusteet- koulutus on pituudeltaan 40 oppituntia. Amiedun toteuttama koulutus. Lahdessa yhteistyössä Total Koulutuspalveluiden kanssa.

Siirry tämän kurssin avoimiin koulutuksiin.

Lue lisää koulutuksesta.

Vartijan Koulutus 80h

Vartijan Koulutus antaa pätevyyden toimia vartijana.

Vartijan Koulutus 80 oppituntia on suunnattu väliaikaisen vartijan koulutuksen (40h) suorittaneille yksityishenkilöille. Myös ennen vuotta 2017 suoritettu vartijan työn perusteet –kurssi hyväksytään.

Vartijan peruskurssille voivat osallistua 40 h vartijan työn perusteet – kurssin suorittaneille yksityishenkilöille. Koulutuksen jälkeen voi anoa 5 vuotta voimassa olevaa vartijakorttia oman kotipaikan poliisilta. Vartijan Koulutus 80 h soveltuu erinomaisesti yksityisten yritysten ja julkishallinnon palveluksessa oleville vartiointityötä tekeville tai alalle aikoville henkilöille sekä receptionisteille ja vahtimestareille. Vartijan koulutuksessa hakijoilta edellytetään nuhteetonta taustaa. Vartijan peruskurssi on pituudeltaan 60 oppituntia. Amiedun toteuttama koulutus. Lahdessa yhteistyössä Total Koulutuspalveluiden kanssa.

Siirry tämän kurssin avoimiin koulutuksiin. (Amiedu)

Lue lisää koulutuksesta.

Voimankäytön kertauskoulutus 8h

Voimankäyttövälineiden käyttöä tulee kerrata säännöllisesti.

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan on järjestettävä voimankäyttövälineitä kantaville, palveluksessaan oleville järjestyksenvalvojille, vartijoille ja väliaikaisille vartijoille vähintään kerran vuodessa voimankäyttövälineiden kertauskoulutustilaisuus (tai valvottava että vartija on muutoin suorittanut voimankäyttövälineiden kertauskoulutuksen). Koulutus on suoritettava 365 päivän kuluessa edellisen voimankäyttövälineiden kertauskoulutuksen hyväksytystä suorittamisesta lukien. Mikäli kertauskoulutusta ei ole suoritettu, ei vartija tai väliaikainen vartija saa kantaa mitään voimankäyttövälineitä. Kertauskoulutus sisältää mm. seuraavat opetusaiheet; voimankäytön teoreettiset perusteet, fyysinen voimankäyttö, käsirautojen ja patukan käyttö sekä teleskooppipatukan ja kaasusumuttimen käyttö (tai korvaavat harjoitteet) ja näyttökokeet opetusaiheista.

Voimankäytön kertauskoulutuksen tavoitteena on, että vartija osaa hätävarjelua, pakkotilaa ja muita voimankäytön valtuuksia koskevat periaatteet sekä hallitsee kantamiensa voimankäyttövälineiden käytön, että pystyy toimimaan uhkatilanteissa ja niiden torjunnassa kokonaisarviointiin perustuen puolustettavalla tavalla ja hyväksyttävästi. Voimankäytön kertauskoulutuksen kesto on 8 oppituntia. Kertauskoulutus toteutetaan Poliisihallituksen vahvistaman opetussuunnitelman mukaisesti. Total Koulutuspalvelun voimankäyttökouluttajat ovat ammattilaisia joilla on vahva ja kattava käytännön kokemus voimakeinojen käytöstä työtehtävissä.

Voimankäyttövälineiden kertauskoulutus vuosittain on pakollinen vartijoille ja turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palkkalistoilla oleville järjestyksenvalvojille.

Siirry tämän kurssin avoimiin koulutuksiin.

Lue lisää koulutuksesta.

Kaasusumutinkoulutus 5h tai 11h

Kaasusumutin on tehokkain ja turvallisin voimankäyttöväline.

Vartija tai järjestyksenvalvoja saa kantaa kaasusumutinta ainoastaan, jos hän on saanut sisäasiainministeriön vahvistamat vaatimukset täyttävän erityisen kaasusumuttimen voimankäyttökoulutuksen. Kaasusumutinkoulutus sisältää mm. seuraavat opetusaiheet; kaasusumuttimen teoria, käyttöönottotarkastus, kotelotekniikka, kaasusumutusharjoitus paikallaan olevaan ja liikkuvaan kohteeseen, kaasusumutus- ja välineenvaihtoharjoittelu sekä vapaehtoinen altistaminen OC- kaasusumuttimelta. Kaasusumutinkoulutuksen tavoitteena on, että kurssin suorittanut hallitsee kantamiensa voimankäyttövälineiden käytön ja omaa sellaiset ihmisten käsittelytaidot, että pystyy toimimaan uhkatilanteissa ja niiden torjunnassa kokonaisarviointiin perustuen puolustettavalla tavalla ja hyväksyttävästi.

Total Koulutuspalveluiden kaasusumutinkoulutus on sisäasiainministeriön asetuksen mukainen. Kaasusumutinkoulutuksen suorittaneet voivat hakea poliisilta lupaa kaasusumuttimen kantamiseen järjestyksenvalvojan ja/tai vartijan työtehtävissä ja työmatkoilla. Kaasusumuttimen kantaminen järjestyksenvalvonta- ja vartiointitehtävissä on työturvallisuuden varmistamiseksi lähestulkoon poikkeuksetta perusteltua. Entiset kyynelkaasusumuttimet (CN,CS) on nykyään pääsääntöisesti korvattu paprikasumuttimilla (OC). Nykyään markkinoilla olevat OC-sumuttimet ovat tehokkaita ja turvallisia käyttää.

Kaasusumutinkoulutus koostuu voimankäytön yleisestä osiosta (6 h) ja kaasusumutinosiosta (5 h).

 • 11h Kaasusumutinkoulutus on tarkoitettu niille osallistujille jotka eivät ole suorittanet voimankäyttökoulutuksen yleistä osaa aikaisemmin.
 • 5h Kaasusumutinkoulutus on tarkoitettu niille osallistujille jotka ovat suorittaneet voimankäytön yleisen osion (6h) jo aiemmin jonkun toisen koulutuksen yhteydessä. (2017 alkaen esim. järjestyksenvalvojan peruskurssiin 40h sisältyy voimankäytön yleinen osa)

Ota yhteyttä jos olet epävarma mille kurssille sinun tulee ilmoittautua.

Siirry tämän kurssin avoimiin koulutuksiin.

Lue lisää koulutuksesta.

Teleskooppipatukkakoulutus 5h tai 11h

Teleskooppipatukka on tehokas voimankäyttöväline.

Vartija tai järjestyksenvalvoja saa kantaa teleskooppipatukkaa ainoastaan, jos hän on saanut sisäasiainministeriön vahvistamat vaatimukset täyttävän erityisen teleskooppipatukan voimankäyttökoulutuksen. Teleskooppipatukkakoulutus sisältää mm. seuraavat opetusaiheet; teleskooppipatukan teoria, patukan esille ottaminen, avaaminen ja sulkeminen, lyöminen ja etäisyystekniikka, torjuminen sekä kokonaisvaltaiset harjoitukset. Koulutuksen tavoitteena on, että vartija hallitsee kantamiensa voimankäyttövälineiden käytön ja omaa sellaiset ihmisten käsittelytaidot, että pystyy toimimaan uhkatilanteissa ja niiden torjunnassa kokonaisarviointiin perustuen puolustettavalla tavalla ja hyväksyttävästi. Teleskooppipatukkakoulutuksen kesto on viisi oppituntia. Teleskooppipatukkakoulutus toteutetaan Poliisihallituksen vahvistaman opetussuunnitelman mukaisesti.

Teleskooppipatukkakoulutus koostuu voimankäytön yleisestä osiosta (6 h) ja teleskooppipatukkaosiosta (5 h).

 • 11h Teleskooppipatukkakoulutus on tarkoitettu niille osallistujille jotka eivät ole suorittanet voimankäyttökoulutuksen yleistä osaa aikaisemmin.
 • 5h Teleskooppipatukkakoulutus on tarkoitettu niille osallistujille jotka ovat suorittaneet voimankäytön yleisen osion (6h) jo aiemmin jonkun toisen koulutuksen yhteydessä. (2017 alkaen esim. järjestyksenvalvojan peruskurssiin 40h sisältyy voimankäytön yleinen osa)

Ota yhteyttä jos olet epävarma mille kurssille sinun tulee ilmoittautua.


Siirry tämän kurssin avoimiin koulutuksiin.

Lue lisää koulutuksesta.

Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus

Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutuksessa keskitytään järjestyksenvalvojan voimankäyttöön, hätävarjelutilanteissa toimimiseen sekä käytettävissä oleviin voimankäyttövälineisiin. Viranomainen voi edellyttää esimerkiksi majoitus- ja ravitsemisliikkeessä yksin työskentelevältä järjestyksenvalvojalta voimankäytön lisäkoulutusta. Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus on erittäin hyödyllinen kaikille turvallisuusalalla toimiville. Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus kestää 12 oppituntia.

Tehokas järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus!

Järjestyksenvalvojat ja vartijat toimivat monipuolisissa asiakaspalvelutehtävissä, tehtävinään pitää huolta järjestyksestä ja turvallisuudesta toimialueellaan ja estää rikoksia sekä onnettomuuksia. Toiminnassa joudutaan usein puuttumaan epäasialliseen tai jopa rikolliseen käyttäytymiseen.

Turvallisuusala onkin yksi niistä aloista, joissa on keskimääräistä suurempi todennäköisyys joutua väkivallan kohteeksi. Tutkimusten mukaan jopa yli 55% yksityisen turvasektorin työntekijöistä joutuu jonkinlaisen fyysisen väkivallan kohteeksi vähintään kerran vuodessa ja jopa 32% kuukausittain tai useammin.

Total koulutuspalveluiden voimankäyttökoulutus:

 • Koulutus on asiallista ja ammattimaista!
 • Vain oikeassa elämässä toimivia tekniikoita!
 • Ei kyykkiviä lohikäärmeitä tai hiipiviä tiikereitä!
 • Voimankäyttökouluttajamme ovat sisäministeriön hyväksymiä ja lisäksi voimankäytön ammattilaisia joilla on omakohtaista kokemusta voimankäytöstä oikeissa työtehtävissä. Total koulutuspalveluiden kouluttajista et löydä todellisesta elämästä vieraantuneita teoreetikkoja joilla on vain kuvitelmia ja visioita todellisessa tilanteessa toimimisesta!

"Jos järjestyksenvalvojan tehtävä tai työturvallisuus sitä vaatii, toimialueen poliisilaitos voi edellyttää, että 26 §:ssä tarkoitetuissa tilaisuuksissa, alueilla tai paikoissa järjestyksenvalvojana saa toimia vain 35 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun koulutuksen lisäksi Poliisihallituksen määrittämät vaatimukset täyttävän voimankäytön lisäkoulutuksen (järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus) hyväksytysti suorittanut." FINLEX Laki Yksityisistä turvallisuuspalveluista.

Siirry tämän kurssin avoimiin koulutuksiin.

Lue lisää koulutuksesta.

Vartijan Ampuma-asekoulutus 24 h

Ampuma-asekoulutus on sisäasiainministeriön asetuksen (1121/2010) mukainen vartijan erityinen voimankäyttökoulutus. Ampuma-asekoulutuksen suorittaminen on edellytyksenä ampuma-aseen kantamiselle voimankäyttövälineenä henkivartija- tai arvokuljetustehtävissä sekä huomattavan yleisen edun kannalta merkittävien vartioimiskohteiden suojaamisessa (mm. ydinvoimalat).

Koulutus sisältää vähimmäisopetusaiheiden (vartija ampuma-aseen käyttäjänä ja haltijana, sanaton viestintä, hätävarjelu- ja voimankäyttösäädökset, ase- ja varustetekniikka, ampuma-aseen käsittely ja käyttö, näyttökoe ja kirjallinen teoriakoe) lisäksi aseenkäytön seuraamukset -opetusaiheeseen liittyen ampumavammojen ensiapukoulutuksen (Tactical Emergency First Response) sekä aseenkäyttötilanteisiin, päätöksentekoon ja aseenkäyttömuotoihin liittyvän toiminnallisen skenaarioharjoituksen simulaatioaseilla. Ampuma-asekoulutuksen kesto on 24 oppituntia. Ampuma-asekoulutus toteutetaan Poliisihallituksen vahvistaman opetussuunnitelman mukaisesti.

Osallistumisen edellytykset vartijan ampuma-asekoulutukseen:

 • Hyväksytysti suoritettu vartijakoulutus (40 + 60 h)
 • Hyväksytysti suoritettu vartijan voimankäyttökoulutuksen yleinen osa (6 h)
 • Hyväksytysti suoritetut erityiset voimankäyttökoulutukset kaasusumuttimen (5 h) ja teleskooppipatukan (5 h) osalta

Vartijan ampuma-asekoulutukseen osallistuminen ei edellytä omaa ampuma-asetta. Kaikkien koulutuksessa tarvittavien aseiden ja varusteiden (mm. kotelot ja varustevyöt) vuokra sisältyy kurssin hintaan. Ampuma-asekoulutuksessa voidaan käyttää myös omaa pistoolia tai revolveria asianmukaisine varusteineen vastuukouluttajan luvalla.

Siirry tämän kurssin avoimiin koulutuksiin.

Lue lisää koulutuksesta.

Järjestyksenvalvojan peruskurssi: Tulevat koulutuskerrat

Hinta (sis ALV) Avoimet paikat Sijainti Aika Ilmoittaudu

Valitettavasti tähän koulutukseen ei ole tällä hetkellä koulutuskertoja.

Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus: Tulevat koulutuskerrat

Hinta (sis ALV) Avoimet paikat Sijainti Aika Ilmoittaudu
99.00 €40Askonkatu 13 A, 3 kerros, 15100 Lahti06.07.2019, klo 12:00 - 19:00
Ilmoittaudu tähän koulutuskertaan.
99.00 €40Askonkatu 13 A, 3 kerros, 15100 Lahti10.08.2019, klo 12:00 - 19:00
Ilmoittaudu tähän koulutuskertaan.
99.00 €40Askonkatu 13 A, 3 kerros, 15100 Lahti07.09.2019, klo 12:00 - 19:00
Ilmoittaudu tähän koulutuskertaan.
99.00 €40Askonkatu 13 A, 3 kerros, 15100 Lahti12.10.2019, klo 12:00 - 19:00
Ilmoittaudu tähän koulutuskertaan.
99.00 €40Askonkatu 13 A, 3 kerros, 15100 Lahti09.11.2019, klo 12:00 - 19:00
Ilmoittaudu tähän koulutuskertaan.
99.00 €40Askonkatu 13 A, 3 kerros, 15100 Lahti07.12.2019, klo 12:00 - 19:00
Ilmoittaudu tähän koulutuskertaan.

Kaasusumutinkoulutus 11h: Tulevat koulutuskerrat

Hinta (sis ALV) Avoimet paikat Sijainti Aika Ilmoittaudu

Valitettavasti tähän koulutukseen ei ole tällä hetkellä koulutuskertoja.

Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus: Tulevat koulutuskerrat

Hinta (sis ALV) Avoimet paikat Sijainti Aika Ilmoittaudu

Valitettavasti tähän koulutukseen ei ole tällä hetkellä koulutuskertoja.

Vartijan ampuma-asekoulutus: Tulevat koulutuskerrat

Hinta (sis ALV) Avoimet paikat Sijainti Aika Ilmoittaudu

Valitettavasti tähän koulutukseen ei ole tällä hetkellä koulutuskertoja.

Vartijan työn perusteet 40h: Tulevat koulutuskerrat

Hinta (sis ALV) Avoimet paikat Sijainti Aika Ilmoittaudu

Valitettavasti tähän koulutukseen ei ole tällä hetkellä koulutuskertoja.

Vartijan koulutus 80 h: Tulevat koulutuskerrat

Hinta (sis ALV) Avoimet paikat Sijainti Aika Ilmoittaudu
Ilmoittaudu tähän koulutuskertaan klikkaamalla tästä.

Teleskooppipatukkakoulutus 5h: Tulevat koulutuskerrat

Hinta (sis ALV) Avoimet paikat Sijainti Aika Ilmoittaudu

Valitettavasti tähän koulutukseen ei ole tällä hetkellä koulutuskertoja.

Teleskooppipatukkakoulutus 11h: Tulevat koulutuskerrat

Hinta (sis ALV) Avoimet paikat Sijainti Aika Ilmoittaudu

Valitettavasti tähän koulutukseen ei ole tällä hetkellä koulutuskertoja.

Voimankäytön kertauskoulutus: Tulevat koulutuskerrat

Hinta (sis ALV) Avoimet paikat Sijainti Aika Ilmoittaudu

Valitettavasti tähän koulutukseen ei ole tällä hetkellä koulutuskertoja.

Kaasusumutinkoulutus 5h: Tulevat koulutuskerrat

Hinta (sis ALV) Avoimet paikat Sijainti Aika Ilmoittaudu

Valitettavasti tähän koulutukseen ei ole tällä hetkellä koulutuskertoja.

Kaasusumutinkoulutus 11h: Tulevat koulutuskerrat

Hinta (sis ALV) Avoimet paikat Sijainti Aika Ilmoittaudu

Valitettavasti tähän koulutukseen ei ole tällä hetkellä koulutuskertoja.

Henkilösuojauskoulutus I: Tulevat koulutuskerrat

Hinta (sis ALV) Avoimet paikat Sijainti Aika Ilmoittaudu

Valitettavasti tähän koulutukseen ei ole tällä hetkellä koulutuskertoja.

Vuoden yrittäjä 2018

Asiakkaitamme

Amiedu-logo CMB-logo Elcool-logo Lahden Messut -logo LHS-logo Oilon-logo Pelicans-logo sibeliustalo-logo Sähköneliö-logo Teerenpeli-logo Vierumaki-logo Viking Malt -logo

Kokemuksen tuoma varmuus näkyy koulutuksessa


Suomen Vahvimmat Platina aaa-logo Luotettava Kumppani Riskiluokituslogo Menestyjä-Merkki
Positive SSL