Kohderyhmäkohtaiset koulutukset

”Kohderyhmäkohtaiset turvallisuuskoulutukset näet täältä. Useat riskit ovat toimialakohtaisia ja koulutus tulee soveltaa aina kohderyhmän mukaisesti. Total Koulutuspalveluilla on pitkä kokemus koulutussuunnittelusta eri toimialoille. Tämän sivun koulutuksia järjestämme enimmäkseen tilauksesta. Jos avoimia kursseja on tulossa niin voit ilmoittautua tästä. Yritykset ja yhteisöt voivat olla minuun yhteydessä tilauskoulutusten järjestämiseksi. Koulutukset voidaan suunnitella asiakkaan tarpeen mukaan. Koulutukset voidaan järjestää joko meidän tiloissamme tai teillä. Laita minulle viestiä niin järjestetään teille teidän näköinen koulutus!”

Tipsu Saari
Koulutustiiminvetäjä

Tel +358 10 271 3908
koulutus@totalsec.fi

Katso avoimet koulutukset.

Pientaloasujan turvallisuuskurssi

Pientaloasujan kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti omakoti- ja rivitaloissa asuville, sekä kesämökkeilijöille.

Kurssi on suunnattu ensisijaisesti pariskunnille, mutta koko perhe on varsin tervetullutta oppimaan hyödyllistä käytännön tietoa.

Kurssilla perehdytään hätäensiapuun:

Käydään läpi hätäpuhelun teko, missä vaiheessa pitää kutsua apua?

Mitä tärkeitä asioita pitää muistaa hätäpuhelua tehtäessä, että apu saadaan varmasti perille mahdollisimman pian?

Miten toimin jos henkilö on tajuton tai mistä tunnistan elottomuuden henkilössä?

Oikeaan kylkiasentoon siirtäminen onnistuu myös pieniltä lapsilta ja voi olla hengen pelastava toimenpide joissain tapauksissa.

Yleisimpien verenvuotojen tyrehdyttäminen, sekä vierasesine hengitysteissä.

Käydään läpi myös peruselvytyksen perusteet ja harjoitellaan painelu-puhallus tekniikan perusteita.

Opitaan huomioimaan yleiseen turvallisuuteen liittyviä seikkoja omassa kodissa, sekä asuinympäristössäsi. Pienet merkittävät tekijät saattavat olla avainasemassa, kun kyse on omasta ja perheesi turvallisuudestasi omassa kodissasi.

Kuinka osaan suojata omaisuuttani vahingoilta ja varkauksilta?

Kaikkiin näihin kysymyksiin ja kohtiin saat vastauksen osallistumalla kurssille, joka sisältää luentoa ja käytännön harjoittelua.

Kurssin kesto on kaksi tuntia ja se pidetään arki iltoina.

Kauttamme voit hankkia myös kodin turvalaitteita, sekä ensiaputuotteita.

Koulutuksen jälkeen saat mukaasi "joka kodin pienoisturvaoppaan" jossa on muistin tueksi vinkkejä kodin erityistilanteisiin.

Siirry tämän kurssin avoimiin koulutuksiin.

Lue lisää koulutuksesta

Pienten lasten oma ensiapu/turvallisuuskurssi

Tämä kurssi on suunnattu 3-7 vuotiaille lapsille.

Entäpä jos minulle käy jotain kun olen kotona? Osaako pieni lapseni soittaa hätäpuhelun tai antaa ensiapua minulle? Nämä ovat äärimmäisen tärkeitä taitoja ja voivat pelastaa hengen.

Kurssi käydään lapsen toiveita ja ajatuksia kuunnellen, sekä harjoitellaan muutamia yleisimpiä hätäensiavun käytännön tilanteita harjoitus mielessä.

Kuinka tehdä hätäpuhelu ja mitkä ovat tärkeitä asioita mitä pitää osata kertoa hätäkeskukseen, että apu tulee varmasti perille?

Miten pieni lapsi pystyy varmistamaan hengityksen kulkemisen, sekä tarvittaessa avaamaan hengitystiet?

Kylkiasentoon siirtäminen onnistuu hyvin pieneltäkin lapselta, vaikka kyseessä onkin aikuinen, joka on autettavan kohteena.

Haavojen sidonta onnistuu, kun on tieto miten se tapahtuu oikea oppisesti. Oikeilla neuvoilla lapsi oppii toimimaan hätäensiaputilanteessa, jotka voivat olla ratkaisevassa asemassa, jos omalle kohdalle sattuukin jotain.

Kurssi on suunnattu vanhempi ja lapsi/lapset ajatuksella tai koko perheelle yhdessä. Kaikki perheenjäsenet hyötyvät näistä tiedoista, koskaan et voi osata liikaa ensiaputaitoja omassa arjessasi.

Kauttamme voit hankkia myös ensiaputuotteita paikan päältä. Myös tapauskohtaisesti suunniteltu ensiapupaukkaus juuri teidän perheen tarkoituksiin on mahdollista saada meidän kauttamme.

Järjestämme myös päiväkotiryhmille ja esikoululaisille omia kursseja. Näissä tilanteissa ota yhteys ja pyydä erillinen tarjous.

Siirry tämän kurssin avoimiin koulutuksiin.

Lue lisää koulutuksesta

Lasten oma ensiapu/turvallisuuskurssi

Kurssi on suunnattu 7-vuotiaasta ylöspäin.

Kurssilla käsitellään hätäensiapua vähän vanhemman lapsen näkökulmasta. Opetellaan käytännön asioita yleisimpien ensiaputilanteiden varalta, jotka saattavat osua omalle kohdalle.

Kuinka tehdä hätäpuhelu ja mitkä ovat tärkeitä asioita mitä pitää osata kertoa hätäkeskukseen, että apu tulee varmasti perille?

Miten lapsi pystyy varmistamaan hengityksen kulkemisen, sekä tarvittaessa avaamaan hengitystiet?

Kylkiasentoon siirtäminen onnistuu hyvin lapselta, vaikka kyseessä onkin aikuinen, joka on autettavan kohteena.

Haavojen sidontaa käydään läpi, sekä verenvuodon tyrehdyttämistä.

Lapsi saa varmuutta ja oppii toimimaan oikein mikäli joutuu kohtamaan arjessaan tilanteen, jossa ensiapua tarvitaan.

Mitä nuorempana opit ensiavun perusasiat, sitä paremmin olet varautunut tilanteeseen, jos omalle kohdalle sattuukin hätäensiaputilanne ja joudut auttamaan.

Pienillä teoilla on suuri merkitys.

Kauttamme voit hankkia myös ensiaputuotteita paikan päältä. Myös tapauskohtaisesti suunniteltu ensiapupaukkaus juuri teidän perheen tarkoituksiin on mahdollista saada meidän kauttamme.

Siirry tämän kurssin avoimiin koulutuksiin.

Lue lisää koulutuksesta

Veneilijöiden turvallisuuskurssi

Mitä tehdä kun apu ei olekaan normaalisti saatavilla?

Ensiapu ja turvallisuuskurssi on suunnattu erityisesti veneilijöille ja mökkeilijöille.

Kurssilla käydään yleisimpiä hätäensiaputilanteita läpi:

Missä vaiheessa pitää tehdä hätäpuhelu?

Jos henkilö on tajuton tai eloton miten toimia?

Yliherkkyysreaktio tai lämpinä pito, murtumat, sekä verenvuodot.

Harjoitellaan ensiapuvälineiden käyttöä kaukana ammattiavusta.

Opitaan myös soveltamaan tilapäisvälineitä hyödyllisesti, koska aina ei ole saatavilla niitä totuttuja välineitä.

Alkusammutusharjoitus sisältyy kurssiin.

Tarvittaessa kurssi on mahdollista järjestää myös esimerkiksi venekerhon tiloissa.

Siirry tämän kurssin avoimiin koulutuksiin.

Lue lisää koulutuksesta

Turvapassikoulutus

Turvapassi antaa osallistujille valmiudet yleisimpien uhkatilanteiden kohtaamiseen työpaikoilla.

Ainutlaatuinen koulutuskokonaisuus koostuu teoriaopetuksesta ja käytännön harjoitteista. Koulutus on helposti omaksuttava ja varmasti mielenkiintoinen kaikille osallistujille. Turvapassikoulutuksen kesto on kuusi oppituntia. Turvapassikoulutus on todellinen työturvallisuuden tehokurssi!

Esimerkkitoteutus:

Hätäensiapu (2h)

Ensihoidon ammattilaisten suunnittelema tehopaketti, jossa koulutettavat oppivat henkeä pelastavan hätäensiavun. Ei turhaa lastoittamista vaan juuri se mitä tarvitaan kun odotellaan ambulanssia saapuvaksi. Sisältö koostuu teoria- ja harjoitusosuudesta joka on suunniteltu erittäin helposti omaksuttavaksi.

Alkusammutus (2h)

Koulutus täyttää pelastusalalla määritellyt laatukriteerit. Voit olla varma, että koulutuksessa saatte parhaat mahdolliset valmiudet sammuttaa alkava tulipalo. Alkusammutuskoulutusjärjestelmää ylläpitävät Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ja Suomen Palopäällystöliitto SPPL. Sisältö koostuu teoria- ja harjoitusosuudesta. Näin ollen koulutuksen suorittaneet voivat turvapassin lisäksi lunastaa itselleen ALKUSAMMUTUSKORTIN.

Uhkaavan henkilön kohtaaminen (2h)

Koulutus on suunniteltu lisäämään itsevarmuutta ja toimintakykyä uhkatilanteissa ja auttaa koulutettavia luomaan toimintamallit henkisen ja fyysisen väkivallan torjumiseksi. Sisältö koostu teoriaosuudesta ja käytännön esimerkkien läpikäymisestä. Koulutuksessa läpikäydään mm. seuraavia osa-alueita: Uhkatilanteen aiheuttaman pelon hallinta, uhkatasojen yksilöinti, provokaation hallinta, väkivallan uhan eteneminen, toimintamallit sanallisessa uhassa, toimintamallit fyysisessä uhassa.

Turvapassikoulutus voidaan räätälöidä tarpeisiinne!

Jotkut riskit ja uhkat ovat toimialakohtaisia. Turvapassikoulutus suunnitellaan juuri teidän tarpeisiinne sopivaksi. Ensiapu ja alkusammutus kuuluvat jokaiseen turvapassikokonaisuuteen mutta kolmas osio voidaan valita tarpeittenne mukaisesti. Valitse koulutusosiot esimerkiksi seuraavien joukosta tai kerro meille tarpeistasi, me toteutamme!

 • Uhkaavan henkilön kohtaaminen
 • Toiminta rikostilanteessa
 • Evakuoinnin perusteet
 • Toimitilaturvallisuus
 • Fyysinen rajoittaminen
 • Itsepuolustuksen perusteet
 • Liukastumisonnettomuuksien ehkäiseminen
 • Tietoturvallisuuden perusteet
 • Ja mikä olisikaan hienompaa kuin oman yrityksenne logolla varustettu turvapassi!

  Siirry tämän kurssin avoimiin koulutuksiin.

  Lue lisää koulutuksesta

Ensiapukoulutus

SPR Ensiapukurssit

Punaisen Ristin ensiapukurssit ovat eripituisia ja -sisältöisiä, mutta kaikissa niissä on yhteinen teema: henkeä pelastava eli hätäensiapu. Total koulutuspalvelut järjestävät SPR EA1-kursseja, EA-2 kursseja, hätäensiapukursseja ja kertauskursseja. SPR kursseista saa EA-kortin. EA-kortti on voimassa 3 vuotta. Kortin voimassaolo voidaan uusia kolmeksi vuodeksi käymällä kertauskurssi. SPR EA kurssit kestää 16 oppituntia, Hätäensiapukurssit 8 tai 4 oppituntia. EA-kertauskurssi kestää 4 oppituntia.

EFR Ensiapukurssit

Emergency First Response on yksi maailman nopeinten kasvavista ensiapukoulutusjärjestelmistä. Emergency First Response Primary Care (hätäensiapu) opettaa osallistujat toimimaan henkeä uhkaavissa onnettomuuksissa. Kurssilla keskitytään henkeä pelastavaan ensiapuun teoriaopinnoissa, taitojen harjoitteluosassa ja realistisissa skenaarioharjoitteissa. Kurssi antaa valmiudet ja rohkeutta toimia hätätilanteissa..Kurssi on suoritusperustainen ja kestoltaan noin 6 lähiopetustuntia ja 2 tuntia itseopiskelua.

Tiesithän?

Työnantajan on huolehdittava ensiapuvalmiudesta työpaikoilla. Yrityksen ja sen eri työyksikköjen ensiapuvalmiustarpeet määritetään työpaikan riskikartoitusta ja/tai pelastussuunnitelmaa hyödyntäen. Koska työpaikoilla työn tekemisen ympäristöt ja olosuhteet vaihtelevat, ne vaikuttavat ensiapuvalmiuteen.

Riskien perusteella määritetään kuinka monta henkilöä koulutetaan ensiaputaitoisiksi ja minkälaisia ensiapuvarusteita hankitaan.

Total Koulutuspalvelut on Trafin hyväksymä koulutuskeskus.

Siirry tämän kurssin avoimiin koulutuksiin.

Lue lisää koulutuksesta

Kaasusumuttimen käyttökoulutus

Kaasusumuttimen käyttökoulutus on suunnattu työyhteisöille tai yksittäisille henkilöille jotka tarvitsevat kaasusumutinta henkilökohtaisen koskemattomuuden tai työturvallisuuden varmistamiseksi.

Koulutuksessa perehdytään lupavapaan turvasumuttimen ja OC-sumuttimen tehokkaaseen käyttöön. Koulutus on edellytyksenä kaasusumuttimen hallussapitoluvan myöntämiseksi. Koulutuksessa käydään läpi lainsäädäntöä, kaasusumuttimen käyttöä ja ensiapua. Osallistumalla Total koulutuspalveluiden kaasusumutinkoulutukseen voit olla varma että koulutus on ammattimaista ja kouluttajat ovat sisäministeriön hyväksymiä.

Kaasusumutinkoulutuksessa perehdytään lainsäädäntöön, kaasusumuttimien eri tehoaineisiin, ominaisuuksiin ja vaikutukseen. Saat tarvittavat tiedot kaasusumuttimen kantoetäisyydestä, vaikutusajasta ja ensiavusta. Koulutukseen kuuluu myös kattava käytännön harjoittelu kaasusumuttimen käyttöön.

Koulutus on edellytyksenä OC-kaasusumuttimen hallussapitoluvan myöntämiseksi. Kaasusumuttimen käyttökoulutus täyttää ampuma-aselain vaatimukset perehdyttämisestä kaasusumuttimen käyttöön: "Luvanhakijan on osoitettava, että hän on koulutuksessaan tai muuten riittävästi perehtynyt kaasusumuttimen turvalliseen käsittelemiseen" (Ampuma-aselaki 9.1. 1998/1; 5 luku 55 b)

Tämä koulutus ei anna tarvittavia valmiuksia kaasusumuttimen kantamiseksi vartijan tai järjestyksenvalvojan työtehtävissä. Kyseisiin tehtäviin tarvitaan laajempi koulutus. Katso turvallisuusalan koulutukset.

Siirry tämän kurssin avoimiin koulutuksiin.

Lue lisää koulutuksesta

Ammattipätevyykoulutukset

Total Koulutuspalvelut on Trafin hyväksymä koulutuskeskus.

Total Koulutuspalveluilla on Trafin hyväksyntä antaa Ammattipätevyyden jatkokoulutusta. Ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivissä on vaihtelevat ja mielenkiintoiset sisällöt. Kaikki koulutussuunnitelmat ovat Trafin hyväksymiä. Avoimen ammattipätevyyden jatkokoulutuksen pituus on aina seitsemän oppituntia. Kaikki koulutukseen osallistuneet saavat ammattipätevyyden jatkokoulutuksesta todistuksen ja heidän koulutustietonsa ilmoitetaan Trafin ammattipätevyyden suorittaneiden rekisteriin. Ammattipätevyyden ylläpitämiseksi kuljettajan tulee suorittaa yhteensä 35 tuntia ammattipätevyyden jatkokoulutusta viiden vuoden aikana.

Haluatko että suunnittelemme henkilöstöllenne ammattipätevyyden jatkokoulutussuunnitelman? Total Koulutuskumppanina saatte suunnittelun, valvonnan ja toteutuksen henkilöstönne ammattipätevyyden ylläpitämiseksi. Voit keskittyä ydinliiketoimintaasi rauhassa. Me huolehdimme koulutuksesta!

Siirry tämän kurssin avoimiin koulutuksiin.

Lue lisää koulutuksesta

Anniskelupassikoulutus

Alkoholiasiat ravintolassa

Anniskelupassikoulutus on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet anniskelun parissa ja haluat varmistaa alkoholilain mukaisen työskentelyn. Koulutuksessa kehitetään alkoholilainsäädännön osaamistasi, jotta pystyt suorittamaan alkoholiasian osaamistestin (Alkoholilaki 21 b §.). Testin hyväksytysti suoritettuasi saat noin kahden viikon kuluessa todistuksen (ns. anniskelupassin) alkoholijuomien anniskelua koskevien säädösten hallitsemisesta. Anniskelupassikoulutus kestää yhden päivän. Opetus ja testikysymykset perustuvat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston VALVIRA:n Alkoholiasiat ravintolassa -materiaaliin.

Anniskelupassikoulutuksen ja -testin keskeinen sisältö: Anniskelutoiminta, alkoholijuomien mainonta ravintolassa, viranomaisvalvonta ja sanktiot, anniskeluluvan hankkiminen, säädökset.

Osaamistestejä järjestävät ainoastaan oppilaitokset. Jos avoin kurssi on ilmoitettu, niin silloin oppilaitoksen edustaja on paikalla vastaanottamassa testin.

Siirry tämän kurssin avoimiin koulutuksiin.

Hygieniapassikoulutus

Hygieniaosaajakoulutus ja osaamistesti

Koulutuksen tavoitteena on antaa sinulle riittävät tiedot, jotta kykenet osoittamaan asetuksen vaatimusten mukaisen hygienia-osaamisesi (Elintarvikelaki 23/2006 muutoksineen). Koulutuksen jälkeen suoritat Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA:n hygieniaosaamistestin.

Hygieniaosaaja - koulutus ja osaamistesti on tarkoitettu sinulle joka työskentelet elintarvikkeiden ja käsittelet helposti pilaantuvia, pakkaamattomia elintarvikkeita eikä sinulla ole alan ammatillista tutkintoa. Koulutus toteutetaan yhden päivän mittaisena (08.00-16.00) lähiopetuksena, jonka yhteydessä suoritetaan osaamistesti. Hygieniaosaamistestin voi suorittaa myös ruotsin kielellä, ilmoita siitä etukäteen. Hygieniaosaamiskoulutusta järjestetään suomen kielellä Koulutus ja testi perustuvat materiaaliin, joka löytyy Elintarviketurvallisuusviraston kotisivuilta www.evira.fi .

Hygieniaosaajakoulutuksen ja hygieniaosaamistestin keskeinen sisältö:

 • perusteet mikrobiologiasta ja elintarvikkeiden saastumisesta
 • ruokamyrkytykset
 • hygieeniset työskentelytavat
 • henkilökohtainen hygienia
 • puhtaanapito
 • omavalvonta
 • lainsäädäntö
 • viranomaisvalvonta
Total Koulutuspalvelut on Trafin hyväksymä koulutuskeskus.

Siirry tämän kurssin avoimiin koulutuksiin.

Lue lisää koulutuksesta

Sähkötyöturvallisuuskoulutukset

Sähkötyöturvallisuuskoulutus on tarkoitettu kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille, mukaan luettuna työnjohto-, käyttö- ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille. Sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 sisältää sähkötöiden turvallista tekemistä koskevat perusohjeet ja turvallisuusvaatimukset. Koulutukseen sisältyy koe, josta osallistujille annetaan todistus. Hyväksytysti kokeen suorittaneet saavat SETI Oy:n sähkötyöturvallisuuskortin. Jotta tiedot jatkuvasti vastaisivat työn vaatimuksia, yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus uusitaan siten, että koulutusten väli on enintään viisi (5) vuotta.

Varsinaiset sähköturvallisuusmääräykset ovat nykyään yksinkertaisia. Sähköasennusten pitää olla turvallisia ja niitä pitää käyttää turvallisesti. Sähköasennusten turvallisuutta koskee kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteistojen turvallisuudesta (1193/1999) ja päätös sähköalan töistä (516/1996) ja siihen sähkötyöturvallisuutta koskeva lisäys (1194/1999). Näissä päätöksissä annetaan vain turvallisuutta koskevat perusvaatimukset ja todetaan, että vaatimukset täyttyvät kun noudatetaan standardeja. Sähkötyöturvallisuuden alalla tällainen standardi on SFS 6002. Määräykset edellyttävät, että sähkötöiden tekijöille on annettava koulutusta ja opastusta siten, että tiedot jatkuvasti vastaavat työn vaatimuksia. Standardin mukaan kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille, mukaan luettuna työnjohto- käyttötoiminta ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt, on annettava yleinen sähkötyöturvallisuutta koskeva koulutus. Koulutusvaatimus ei siis koske pelkästään konkreettisen työn tekijöitä, vaan myös esimiesten ja asiantuntijoiden pitää tuntea turvallisuusperiaatteet. Jännitetöiden tekijällä pitää antaa erikseen jännitetyökoulutus.

Siirry tämän kurssin avoimiin koulutuksiin.

Lue lisää koulutuksesta

Tieturvakortti

Tieturva 1-kurssi

Total Koulutuspalvelut on Trafin hyväksymä koulutuskeskus.

Tieturva 1 on tarkoitettu kaikille yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella työskenteleville. Sen tavoitteena on lisätä työnjohdon ja työntekijöiden tietämystä työ- ja liikenneturvallisuudesta sekä yhdenmukaistaa liikenteen ohjausta tiellä tehtävissä töissä. Se perehdyttää osallistujat teillä tehtävien töiden vaaroihin ja siihen, kuinka riskit tunnistetaan ja hallitaan. Päivän kestävän kurssin ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen Tieturva 1 -kortin. Liikennevirasto edellyttää kaikilta yleisillä teillä työskenteleviltä Tieturva 1 -pätevyyttä. Tieturva 1 koulutuksen kurssimateriaalin saa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Koulutuskielenä kursseilla on suomi.

Liikennevirasto vaatii Tieturva 1 -koulutusta:

 • Henkilöltä, joka osallistuu tiellä tehtävään tienpitoon liittyvään työhön.
 • Tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavan auton kuljettajalta.
 • Työkoneen kuljettajalta muussa kuin kertaluonteisessa työssä.
 • Muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevältä.
 • Tieturva 2 -koulutukseen osallistuvalta

Siirry tämän kurssin avoimiin koulutuksiin.

Lue lisää koulutuksesta

Pientaloasujan turvallisuuskurssi: Tulevat koulutuskerrat

Hinta (sis ALV) Avoimet paikat Sijainti Aika Ilmoittaudu

Valitettavasti tähän koulutukseen ei ole tällä hetkellä koulutuskertoja.

Pienten lasten oma ensiapukurssi: Tulevat koulutuskerrat

Hinta (sis ALV) Avoimet paikat Sijainti Aika Ilmoittaudu

Valitettavasti tähän koulutukseen ei ole tällä hetkellä koulutuskertoja.

Lasten oma ensiapukurssi: Tulevat koulutuskerrat

Hinta (sis ALV) Avoimet paikat Sijainti Aika Ilmoittaudu

Valitettavasti tähän koulutukseen ei ole tällä hetkellä koulutuskertoja.

Veneilijöiden turvallisuuskurssi: Tulevat koulutuskerrat

Hinta (sis ALV) Avoimet paikat Sijainti Aika Ilmoittaudu

Valitettavasti tähän koulutukseen ei ole tällä hetkellä koulutuskertoja.

Turvapassikoulutus: Tulevat koulutuskerrat

Hinta (sis ALV) Avoimet paikat Sijainti Aika Ilmoittaudu

Valitettavasti tähän koulutukseen ei ole tällä hetkellä koulutuskertoja.

SPR Ensiapukoulutukset: Tulevat koulutuskerrat

Hinta (sis ALV) Avoimet paikat Sijainti Aika Ilmoittaudu

Valitettavasti tähän koulutukseen ei ole tällä hetkellä koulutuskertoja.

Kaasusumuttimen käyttökoulutus: Tulevat koulutuskerrat

Hinta (sis ALV) Avoimet paikat Sijainti Aika Ilmoittaudu

Valitettavasti tähän koulutukseen ei ole tällä hetkellä koulutuskertoja.

Ammattipäteyyskoulutus/Hygieniapassi : Tulevat koulutuskerrat

Hinta (sis ALV) Avoimet paikat Sijainti Aika Ilmoittaudu

Valitettavasti tähän koulutukseen ei ole tällä hetkellä koulutuskertoja.

Ammattipätevyyden jatkokoulutukset: Tulevat koulutuskerrat

Hinta (sis ALV) Avoimet paikat Sijainti Aika Ilmoittaudu

Valitettavasti tähän koulutukseen ei ole tällä hetkellä koulutuskertoja.

Anniskelupassikoulutus : Tulevat koulutuskerrat

Hinta (sis ALV) Avoimet paikat Sijainti Aika Ilmoittaudu

Valitettavasti tähän koulutukseen ei ole tällä hetkellä koulutuskertoja.

Hygieniapassikoulutus : Tulevat koulutuskerrat

Hinta (sis ALV) Avoimet paikat Sijainti Aika Ilmoittaudu

Valitettavasti tähän koulutukseen ei ole tällä hetkellä koulutuskertoja.

Sähkötyöturvallisuuskoulutus: Tulevat koulutuskerrat

Hinta (sis ALV) Avoimet paikat Sijainti Aika Ilmoittaudu

Valitettavasti tähän koulutukseen ei ole tällä hetkellä koulutuskertoja.

Tieturvakoulutus: Tulevat koulutuskerrat

Hinta (sis ALV) Avoimet paikat Sijainti Aika Ilmoittaudu

Valitettavasti tähän koulutukseen ei ole tällä hetkellä koulutuskertoja.

Vuoden yrittäjä 2018

Asiakkaitamme

Amiedu-logo CMB-logo Elcool-logo Lahden Messut -logo LHS-logo Oilon-logo Pelicans-logo sibeliustalo-logo Sähköneliö-logo Teerenpeli-logo Vierumaki-logo Viking Malt -logo

Kokemuksen tuoma varmuus näkyy koulutuksessa


Suomen Vahvimmat Platina aaa-logo Luotettava Kumppani Riskiluokituslogo Menestyjä-Merkki
Positive SSL